Personen

Navn: Henrik Finn Edtwodth Andersen

Alder: 40 år

Bopæl: Herning (Tidligere Esbjerg og København)

Selv om personlighedstest ikke altid siger hele sandheden, kan den dog give en retning. Jeg har taget persontypetesten på jobindex.dk og den fandt frem til følgende:

ESTJ: Fokus på at strukturere opgaverne, så målet bliver nået

ESTJ-typer er ofte rationelle, loyale og beslutsomme personer, der holder af strukturering, planlægning og effektivitet. Deres talent ligger i at strukturere og få orden i tingene, så de kan gøres færdige. De er gode til at følge op på tingene og udtrykke anerkendelse over for dem, der har udført de aftalte arbejdsopgaver. De er bedst til at arbejde inden for eksisterende strukturer efter vedtagne procedurer.

For ESTJ’er er det vigtigt, at organisationen eller virksomheden er struktureret og velorganiseret, så der kan opbygges velfungerende procedurer for udførelse af arbejdet. Man ser derfor ofte denne type være velfungerende i hierarkiske organisationer. Ofte vil man finde ESTJ’er i job, hvor de kan udnytte deres evne til at strukturere og skabe orden i tingene hurtigt og effektivt, så målet bliver nået. De vil derfor være at finde inden for:

salgsvirksomhed – ledelse – undervisning i tekniske emner – personlig service